Găzduirea sediului social în Timişoara

11.03.2016 admin

Sediul social al societăţii comerciale reprezintă unul dintre elementele de identificare ale firmei. Fără acest element societatea nu poate avea o identitate juridică proprie şi nu poate funcţiona din punct de vedere legal.

În situaţiile în care asociaţii nu pot asigura societăţii un sediu social, există varianta găzduirii sediului la un cabinet de avocatură, situaţie reglementată de Legea nr.51/1995 la:

Art. 3. (1) Activitatea avocatului se realizează prin:

h) stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate;

În vederea stabilirii temporare a sediului societăţii comerciale în cauză, avocatul va întocmi şi semna cu reprezentantul societăţii un contract separat de asistenţă juridică având acest obiect. 
Perioada pentru care sediul societăţii în cauza este stabilit la sediul profesional al avocatului nu poate depăşi un an, iar dovadă sediului se face cu contractul de asistenţă juridică.

Stabilirea temporară a sediului unor societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului presupune utilizarea sediului profesional al avocatului pentru scopul limitat al constituirii legale şi autorizării funcţionarii societăţii comerciale sau, după caz, pentru mutarea sediului ori pentru stabilirea unui sediu secundar al societăţii în cauză. 
Prin analogie legea permite stabilirea sediului profesional al PFA sau ÎNTREPRINDERILOR INDIVIDUALE la cabinetul de avocat.

În concluzie găzduirea sediului social la un cabinet de avocat este varianta rapidă, ieftină şi convenabilă care stă la dispoziţia atât firmelor în curs de înfiinţare, cât şi firmelor deja constituite.