Ordinul de protecție se va aplica și în alte cazuri de violență, nu doar în cele domestice

29.02.2024 https://www.avocatnet.ro/articol_62832/Lege-promulgat%C4%83-Ordinul-de-protec%C8%9Bie-se-va-aplica-%C8%99i-in-alte-cazuri-de-violen%C8%9B%C4%83-nu-doar-in-cele-domestice.html
Tinând cont de eficiența dovedită până acum de ordinul de protecție aplicabil în cazul violenței domestice, ce apare în Legea 217/2003, prin proiectul de lege, ce mai trebuie doar publicat în Monitorul Oficial pentru a se putea aplica, s-a stabilit extinderea aplicării ordinului de protecție (provizoriu sau încuviințat de judecător) și în cazurile de violență petrecute în afara familiilor sau relațiilor de concubinaj.

Întâi de toate, propunerea legislativă definește actele de violență, astfel încât vor fi considerate ca atare:
 • orice lovire sau act de violență cauzatoare de suferințe fizice;
 • orice act de violență de natură sexuală;
 • amenințarea unei persoane cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare ilicite îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere;
 • fapta repetată de urmărire a unei persoane, fără drept sau fără un interes legitim, ori de supraveghere a locuinței, a locului de muncă sau altor locuri frecventate de către aceasta ori efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloacele de transmitere la distanță, care, prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise, creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar;
 • orice acte hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură, urmărire online, amenințări online, publicarea neconsensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal la comunicații și date private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a comunicațiilor, cu scopul de a umili, speria, reduce la tăcere victima;
 • încercarea de a determina sau determinarea unei persoane prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să își retragă declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară;
 • orice alte acte de violență fizică sau psihică care pun în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unei persoane.
 • Apoi, potrivit prevederilor viitoarei legi, ordinul de protecție provizoriu se va emite pe loc de polițist, la cererea scrisă a victimei, dacă din evaluarea situației rezultă că există un risc iminent de săvârșire a unui alt act de violență asupra acesteia.

  Ordinul de protecție provizoriu se va putea aplica pe o perioadă de cel mult cinci zile și va putea conține următoarele măsuri:
 • evacuarea temporară a agresorului din locuința comună;
 • reintegrarea victimei şi, după caz, a membrilor familiei acesteia, în locuința comună;
 • obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
 • obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;
 • interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;
 • obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute.
 • Ordinul de protecție provizoriu va fi supus confirmării de către procuror și va putea fi contestat la instanța de judecată în termen de 48 de ore de la emitere.
 • În ceea ce privește ordinul de protecție, orice persoană a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol prin acte de violență va putea solicita instanței, personal sau prin reprezentant legal, emiterea unui astfel de document.

  Ordinul de protecție va putea cuprinde una ori mai multe dintre măsurile aplicabile și în cazul ordinului provizoriu de protecție, dar și interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic.

  În plus, instanța de judecată poate dispune și alte măsuri, de exemplu, consilierea psihologică, psihoterapie și poate recomanda internarea voluntară sau, după caz, poate solicita internarea nevoluntară a agresorului.

  Judecata se va face de urgență, iar asistarea victimei și agresorului va fi obligatorie.

  În fine, măsurile amintite nu vor împiedica aplicarea Legii 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, atunci când prevederile sunt incidente.
 • Legea 26/2024 se aplică din 31 august 2024.