Servicii juridice

 • Consultanță juridică în materie de înființare de societăți comerciale.
 • Rezervarea denumirii firmei.
 • GĂZDUIRE SEDIU SOCIAL.
 • Asistarea clienților în procedurile de înființare a societăților comerciale cu asociați persoane fizice sau juridice române sau străine.
 • Redactarea actului constitutiv al unei societăți, precum și contracte de comodat, declarații pe propria răspundere.
 • Autorizarea sediului social și a punctului de lucru.
 • Consultanță juridică în materie de înființare de PFA, II si iF.
 • Rezervarea denumirii firmei.
 • Asistarea clienților în procedurile de înființare a PFA, II si IF.
 • Redactarea de contracte de comodat, declarații pe propria răspundere.
 • Autorizarea sediului profesional și a punctului de lucru.
 • Consultanță juridică în materie de modificare de societăți comerciale.
 • Redactarea de acte modificatoare ale actului constitutiv al unei societăți, decizii ale asociatului unic, hotărâri ale adunării generale a asociaților sau acționarilor, acte constitutive actualizate, precum și contracte de cesiune, contracte de comodat, declarații pe propria răspundere.
 • Modificarea denumirii.
 • Înscrierea sau modificarea emblemei.
 • Schimbarea formei juridice.
 • Schimbarea sediului social în acelaşi judeţ.
 • Schimbarea sediului social în alt judeţ.
 • Prelungirea duratei de funcţionare.
 • Reducerea duratei de funcţionare.
 • Modificarea obiectului de activitate.
 • Actualizarea obiectului de activitate.
 • Modificarea declaraţiilor pe propria răspundere.
 • Majorarea capitalului social.
 • Reducerea capitalului social.
 • Transmiterea părţilor sociale (cesiune de părți sociale).
 • Suspendarea sau reluarea activităţii.
 • Înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare (puncte de lucru).
 • Modificarea datelor de identificare.
 • Excluderea sau retragerea asociaţilor.
 • Fuziuni sau divizări de societăţi comerciale.
 • Menţiuni înregistrate pe baza cererii de depunere şi/sau menţionare acte.
 • Corectare erori material.
 • Obținerea de certificate constatatoare, de informații punctuale, duplicate și copii cerificate din Registrul Comerțului.
 • Consultanţă în domeniul contractelor comerciale.
 • Întocmirea, negocierea, modificarea contractelor comerciale.
 • Asistentă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti pentru litigii comerciale și în materia specializată a procedurilor de insolvență inițiate în baza Legii nr. 85/2006.
 • Consultanţă în domeniul recuperării creanțelor.
 • Recuperări de debite prin procedura ordonanței de plată.
 • Recuperări de debite prin procedura cererii de valoare redusă.
 • Recuperări de debite prin procedura dreptului comun.
 • Notificarea debitorilor în vederea recuperării debitelor, concilierea prealabilă în vederea rezolvării amiabile a litigiilor, redactarea somațiilor de plată, susținerea acestora în instanță și  urmărirea debitorilor în procedura executării silite.

Consultanță, asistență juridică și reprezentare în:

 • acțiuni de divorț prin acordul soților ( inclusiv cu părțile cetățeni români cu domiciliul în străinătate).
 • acțiuni de divorț, exercitarea drepturilor părintești, stabilirea domiciliului minorului, stabilirea contribuției de întreținerea a minorului, majorarea/reducerea contribuției de întreținere a minorului, stabilirea dreptului de vizitare al minorului etc.
 • ordonanțe președințiale.
 • partaje bunuri comune.
 • acțiuni în stabilirea sau tagada paternității.
 • actiuni în stabilirea prestației compensatorii ( pentru soțul care a fost căsătorit cel putin 20 de ani).
 • Consultanţă privind legalitatea proceselor-verbale de contravenţie.
 • Redactarea de plângeri contravenționale - contestație amendă.
 • Recuperare permis de conducere
 • Reprezentarea în fața instanțelor judecătorești.
 •  Consultanță juridică pe probleme de drept penal.
 •  Asistență și reprezentare în faza de urmărire penală și în fața instanțelor judecătorești.
 •  Consiliere privind constituirea ca parte civilă în procesul penal.
 •  Redactare de plângeri penale.
 •  Cereri de reabilitare judecătorească.

Consultanță, asistență juridică și reprezentare în probleme de drept civil:

 • pretenții
 • partaje judiciare
 • ieșiri din indiviziune
 • succesiuni
 • executare silită
 • Recunoașterea în România a hotărârilor judecătorești pronunțate în străinătate.
 • Obținerea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din România: certificate de nastere, certificate de căsătorie, certificate de deces.
 • Aplicarea apostilei pe actele de stare civilă și pe sentințe judecătorești.
 • Obținerea cazierului jdiciar.
 • Transcrierea în România a actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate.
 • Înscrierea menţiunilor primite din străinătate cu privire la modificarea statutului civil al persoanei.
 • Găzduire sediu social pentru societăți comerciale
 • Darea de dată certă.
 • Obținerea actelor de stare civilă: certificate de naștere, certificate de căsătorie, certificate de deces.
 • Obținerea cazierului jdiciar.
 • Apostilare hotărâri judecătorești sau alte documente.

Site-ul folosește COOKIES

Făcând clic pe „Da, accept” sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor instalate pe site. Acestea sunt folosite pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă.

Detalii