Noi tarife la Registrul Comertului intră în vigoare pe 20 martie 2024

15.03.2024 https://www.avocatnet.ro/articol_65856/Registrul-comer%C8%9Bului-Noi-tarife-pentru-informa%C8%9Biile-%C8%99i-documentele-eliberate-%C8%99i-pentru-serviciile-de-asisten%C8%9B%C4%83-prestate-intr%C4%83-in-vigoare-pe-20-martie.html

Noile tarife sunt următoarele:

Tarifele pentru informațiile și documentele eliberate din Registrul comerțului:

 • eliberare certificat constatator: 30 lei;
 • eliberare raport istoric despre o firmă: 250 lei/firmă;
 • eliberare date statistice şi informaţii pentru serii de firme grupate în funcţie de un criteriu: 9 lei/criteriu/firmă (există tarife reduse în funcție de numărul de firme pentru care se cer informații);
 • eliberare de copii certificate: 10 lei + 1,50 lei / pagină certificată;
 • eliberare de copii: 1,50 lei/pagină copie.

Tarifele pentru informațiile și documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvență:

 • eliberare certificat constatator - dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat și publicat în Buletinul procedurilor de insolvență; eliberare raport istoric despre un debitor (de la deschiderea procedurii de insolvență până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade): 30 lei;
 • eliberare date statistice și informații pentru serii de debitori grupate în funcție de un criteriu: 3 lei/criteriu/debitor (există tarife reduse în funcție de numărul de debitori pentru care se cer informații);
 • eliberare copii de pe Buletinul procedurilor de insolvență: 1,50 lei/pagină copie;
 • eliberare copii certificate de pe actele de procedură publicate: 10 lei/debitor + 1,50 lei/pagină certificată.

Tarifele pentru serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului:

 • pentru redactarea actului constitutiv iniţial/ completarea formularului-tip de act constitutiv sau în forma actualizată al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, redactarea statutului pentru societăţile cu răspundere limitată cu asociat unic iniţial ori în forma actualizată, a statutului şi/sau a contractului de societate iniţial sau în forma actualizată pentru persoane juridice, dacă sunt înscrisuri separate, a acordului de constituire a întreprinderilor familiale, ce include procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale: 136,13 lei (fără TVA)/act;
   
 • pentru redactarea actului modificator, a actului adiţional ori, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a deciziei consiliului de administraţie/asociatului unic privind modificări ale actului constitutiv/statutului/contractului/acordului de constituire referitoare la: sediul social/profesional; denumirea firmei; durata de funcţionare; forma juridică; domeniul principal de activitate şi activitatea principală; obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate  cu clasificarea CAEN; administratori, împuterniciţi, directori, reprezentanţi şi/sau cenzori; primirea, retragerea de membri sau asociaţi; majorarea sau reducerea capitalului social ori declararea/modificarea patrimoniului de afectaţiune; înfiinţarea sau desfiinţarea de puncte de lucru ori alte sedii secundare; divizare sau fuziune; dizolvare ori lichidare; alte elemente ale actului constitutiv/statutului/contractului de societate/acordului de constituire (date de identificare, participare la profit/beneficii şi pierderi, suspendarea sau reluarea activităţii etc.); actul adiţional la acordul de constituire a întreprinderilor familiale: 41,60 lei (fără TVA) + 10%/ element suplimentar;
   
 • darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă: 9,08 lei (fără TVA)/act.

 

Noile tarife se aplica incepand cu data de 20 martie 2024